Zwierzęcy model postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii cd

Występowanie PML dramatycznie wzrosło podczas pandemii AIDS, a choroba wystąpiła u 2% 5% osób zakażonych wirusem HIV (17). W 2005 r. Pojawiły się pierwsze przypadki PML u pacjentów, którzy byli leczeni humanizowanymi przeciwciałami monoklonalnymi, które blokują przemyt leukocytów do tkanek objętych stanem zapalnym w leczeniu chorób zapalnych, takich jak stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów i choroba Leśniowskiego-Crohna (18. 20). ). Gwałtowny wzrost częstości występowania PML skłonił wielu badaczy do opracowania i przetestowania leków odmiany pod kątem skuteczności przeciwko tej wyniszczającej chorobie (21-23). Ponieważ nie istniały żadne modele zwierzęce, badania te ograniczono do hodowli pierwotnych lub ustalonych linii komórkowych (24-29). Brak zwierzęcego modelu PML był głównym ograniczeniem dla rozwoju skutecznych terapii dla osób, które mają lub są zagrożone rozwojem PML. Model W tym wydaniu Kondo i współpracownicy opracowali mysz z humanizowanym glejakiem (14). To niezwykłe osiągnięcie zostało osiągnięte przez wszczepienie pierwotnych ludzkich komórek progenitorowych glejowych do noworodkowych myszy z niedoborem mieliny (myszy Rag2a / A / Mbpshi / shi). Te myszy opracowały białą substancję pochodzącą z ludzkich prekursorów komórek glejowych. Wewnątrzkomórkowa inokulacja tych chimerycznych myszy za pomocą JCV doprowadziła do replikacji wirusa i rozprzestrzeniania się w ludzkich traktach z istoty białej. W tym modelu wykazano, że astrocyty i prekursory glejowe są typami komórek najbardziej podatnymi na zakażenie wirusem, a śmierć komórek oligodendralnych, której towarzyszyła demielinizacja, wystąpiła raczej w wyniku apoptozy niż bezpośredniego zabijania tych komórek przez wirus (Figura 1). Co godne uwagi, autorzy byli w stanie wykazać ewolucję sekwencji wirusowych podczas postępu choroby u tych myszy, które odzwierciedlały biologię choroby u pacjentów z PML. Ponadto zakażenie chimerycznych myszy mutantami JCV pochodzącymi od pacjentów ludzkich również prowadziło do rozprzestrzeniania się wirusa i choroby (30, 31). Ten ostatni punkt jest interesujący, ponieważ zmutowany wirus powstający u ludzi wydaje się niezdolny do rozpoznawania receptorów zawierających kwas sialowy zawierających wirus (32, 33). Wirusy te muszą ewoluować, aby stosować alternatywne sposoby infekcji i rozprzestrzeniania się, którego mechanizmy są badane w kilku laboratoriach. Figura Chimeryczne myszy dostarczają mysiego modelu PML. Ludzkie komórki progenitorowe glejowe wstrzykuje się do ciała modzelowatego myszy noworodków. W ciągu 3-4 miesięcy ludzkie prekursory glejowe dzielą się i różnicują w komórki glejowe, takie jak astrocyty i oligodendrocyty, które włączają się do mysiego OUN. Wstrzyknięcie JCV typu PML do chimerycznego mózgu myszy powoduje zakażenie komórek pochodzących z człowieka, ale nie komórek mysich
[więcej w: nfz wniosek o wydanie karty, cerutin ulotka, łazanki z mięsem i kapustą ]
[więcej w: przychodnia sportowa gdańsk, kacheksja, cerutin ulotka ]