Wydobywanie drożdży in silico odkrywa złoty samorodek dla biologii mitochondrialnej cd

Objawy mogą różnić się od śmiertelnej kwasicy mleczanowej u noworodka do upośledzenia umysłowego i fizycznego z kardiomiopatią, miopatią mięśni szkieletowych i niewydolnością wątroby w dzieciństwie, ostrą bezbolesną utratą wzroku (dziedziczna neuropatia wzrokowa Lebera) u młodych dorosłych, do postaci choroby Parkinsona w późniejszym okresie w życiu. Jedna trzecia defektów w łańcuchu transportu elektronów, które powodują choroby genetycznej oksydacyjnej fosforylacji, występuje w kompleksie I (9, 10). Jedynie niewielka część nieprawidłowości molekularnych, które powodują złożony niedobór I, jest znana. Laboratoria wykonujące rozległą diagnostykę molekularną w przypadku niedoboru kompleksowego I wykazują, że jedynie około 20. 25% takich pacjentów ma homoplazmatyczne lub heteroplazmatyczne mutacje w z 4 genów podjednostek I złożonych z mitochondriów; kolejne 20. 25% jest wynikiem mutacji w jednym z 9 genów podjednostek strukturalnych strukturalnych I kodowanych jądrowo (9, 11. 13). Defekty molekularne u pozostałych 50. 60% pacjentów z niedoborami kompleksu I, ale bez widocznych mutacji w genach kodujących złożone podjednostki strukturalne, nadal pozostają w dużej mierze nieokreślone. Wydaje się bardzo rozsądnym przypuszczeniem, że niektóre z tych złożonych zaburzeń bez strukturalnych mutacji podjednostkowych są spowodowane defektami pomocniczych białek potrzebnych do złożenia multimeru, co zostało już wykazane u niektórych pacjentów z ciężką encefalopatią i niewydolnością innych układów narządów z powodu mutacji w geny takie jak SURF1 i SCO2, które wpływają na złożony układ IV (14) lub mutacje w BCS1L wpływające na złożony układ III (15). Z 2 białek złożeniowych, które, jak wykazano, są wymagane do złożenia kompleksu N. crassa I, ma ludzki ortolog; nie stwierdzono jednak żadnych wad tego genu u pacjentów z niedoborem kompleksowego I (16). W tym wydaniu JCI, Ogilvie et al. zgłosić pierwsze ludzkie białko wymagane do złożenia ludzkiego kompleksu I (17). Ogilvie i in. (17) zgłaszają dziecko płci żeńskiej, urodzone przez normalną, nieobowiązującą parę, które rozwinęło postępującą chorobę neurologiczną dotykającą wielu części jej ośrodkowego układu nerwowego, rozpoczynając około roku życia i doznało bezwzględnego pogorszenia stanu neurologicznego aż do śmierci w 13,5 roku. Jej choroba była związana z podwyższeniem poziomu mleczanów w płynie mózgowym i niedoborem kompleksowej aktywności enzymatycznej I w mitochondriach mięśni (około 38% aktywności kompleksu kontrolnego I) i hodowanych fibroblastów (mniej niż 20% aktywności kompleksu kontrolnego I). Przyjmując sprytne podejście bioinformatyczne w odpowiednich organizmach modelowych, badacze ci przeprowadzili odjęcie in silico genów znalezionych w Y. lipolytica i innych aerobowych drożdży o kompleksie I, Debaryomyces hansenii, ale nie w innych drożdżach, które nie mają kompleksu I, oraz wykorzystał uzyskane sekwencje białkowe do poszukiwania ludzkich ortologów zawierających sekwencje kierujące do mitochondriów
[patrz też: nfz wniosek o wydanie karty, kalkulator wieku dziecka, przychodnia sportowa gdańsk ]
[podobne: visanne cena, medispirant żel pod prysznic, szampon dx2 przeciw siwieniu opinie ]