Wydobywanie drożdży in silico odkrywa złoty samorodek dla biologii mitochondrialnej ad

Ogilvie i jego współpracownicy wykorzystali bioinformatykę do wykonania wirtualnego wycinania całego genomu drożdży ze złożem I lub bez, w celu znalezienia kandydujących złożonych czynników złożenia I, zidentyfikowali ludzkie ortologi tych białek i wykazali, że jeden z tych ortologów, B17.2L, nosił wartość zerową mutacja u pacjenta ze złożonym niedoborem I (17). Autorzy wykazali również, że B17.2L. pierwsze zidentyfikowane białko ssacze wymagane do normalnego składania ludzkiego kompleksu I. wiąże się z niedojrzałym podskładem złożonego I (pokazanego schematycznie) i ułatwia złożony montaż I. FADH2, zredukowany dinukleotyd flawonadeninowy; CoQ, koenzym Q (znany także jako ubichinon). Jako złożoną strukturę multisubunitową złożoną z 46 białek, kompleks I musi być złożony z mniejszych subkompleksów, które same składają się z mniejszych związków pośrednich. Istnienie subcompleksowych związków pośrednich w kompleksowym zestawie I jest poparte obserwacją, że natywna niebieska błona 2D PAGE (BN-PAGE) kompleksu I z mitochondriów mięśni uzyskana od 4 pacjentów z niedoborem kompleksu I, ze znaną mutacją w mitochondrialnym genie MTND2 i inni niosący mutacje w nieokreślonych genach kodowanych przez jądro, ujawnili istnienie kilku wspólnych subcomplexów o różnych rozmiarach (5). Inny, ale odtwarzalny wzór ekspresji podjednostek zaobserwowano w analizie 2D BN-PAGE w zespole subcomplex występującym po uwolnieniu bloku w mitochondrialnym translacji białka indukowanej przez doksycyklinę (6). Skomplikowany proces składania tak dużego multimerycznego kompleksu najprawdopodobniej musi być prowadzony przez maszynerię komórkową (6). Badania aerobowe grzybów Neurospora crassa pozwoliły zidentyfikować 2 białka potrzebne do złożenia segmentu kompleksu I znajdującego się w wewnętrznej błonie mitochondrialnej z 2 mniejszych subkompleksów (7). Badacze nie byli jeszcze w stanie przekazać pełnej mocy analizy genetycznej w celu wyjaśnienia struktury i funkcji kompleksu I, ponieważ zwykły eukariotyczny koń pociągowy do takich podejść, drożdże Saccharomyces cerevisiae, nie ma złożonego I. Chociaż nastąpił znaczny postęp w stosowaniu prokarioty lub grzyby eukariotyczne, takie jak N. crassa jako alternatywne systemy modelowe (7), tempo postępu wydaje się teraz przyspieszać poprzez stosowanie Yarrowia lipolytica, obowiązkowych drożdży aerobowych i nowego potężnego organizmu modelowego do badań złożonej struktury I i funkcja (1). Kompleks I z Y. lipolytica wydaje się być bardzo podobny do kompleksu I w strukturze i składzie ssaka, a jego identyfikacja ułatwiła zwykłe możliwości manipulacji genetycznej w drożdżach, takie jak ekrany mutagenezy dla funkcjonalnych mutantów, łatwa ukierunkowana mutageneza i ekspresja. znakowanych białek odpowiednich do chromatografii powinowactwa i analizy proteomicznej (8). Zaburzenia oksydacyjnej fosforylacji u ludzi Choroby ludzkie powodowane przez defekty fosforylacji oksydacyjnej są rzadkie (około na 10 000 żywych urodzeń), ale często przyjmują formę niszczycielskich stanów neurologicznych (9)
[hasła pokrewne: łazanki z mięsem i kapustą, przychodnia sportowa gdańsk, zenbook ux303ln ]
[podobne: tritace zamienniki, granulocyty podzielone, duspatalin retard ulotka ]