UTX w regeneracji mięśni odpowiednią dawkę i odpowiedni czas cd

Faralli i in. wykazali, że brak UTX prowadzi do akumulacji represyjnej chromatyny o znaku H3K27me3 w regionach promotora i / lub wzmacniacza miogeniny i pewnej liczbie genów, które są specyficznie eksprymowane w końcowo zróżnicowanych miowłókienkach (6). Ponadto wzrost H3K27me3 w tych promotorach zbiega się ze spadkiem ich poziomów ekspresji. Interesujące będzie zidentyfikowanie dodatkowych miejsc docelowych UTX w całym genomie i ustalenie, czy H3K27me3 w tych loci dynamicznie zmienia się po aktywacji, proliferacji i różnicowaniu komórek satelitarnych. Wzór H3K27me3 został określony w spoczynkowych komórkach satelitarnych i ich aktywowanym, proliferującym potomstwie (8). Poziom tego represywnego znaku chromatyny jest niski w spokojnych komórkach satelitarnych i gwałtownie wzrasta, gdy komórki są aktywowane. Procesowi temu towarzyszy wzrost ekspresji EZH2. Zgodnie z tym, utrata ekspresji EZH2 upośledza aktywację komórek satelitarnych i ekspansję ich potomstwa (8, 9). EZH2 jest również wymagany do aktywacji i proliferacji w przedziale komórek macierzystych skóry, ponieważ podgrupa specyficznych genów linii naskórkowej jest regulowana przez H3K27me3 (10). Interesujące jest, że te dwa enzymy, EZH2 i UTX, które mają przeciwną aktywność enzymatyczną, działają jako różne przełączniki epigenetyczne do określania losu komórek macierzystych. Podczas gdy EZH2 wydaje się być przełącznikiem aktywacji i proliferacji komórek macierzystych, UTX wydaje się być przełącznikiem różnicowania potomstwa komórek macierzystych. Wyrażenie UTX pozostaje stałe przez cały ten proces; w związku z tym będzie informacyjny w celu ustalenia, czy zmiany w H3K27me3 są spowodowane zmianami w rekrutacji UTX do jego docelowych miejsc w całym genomie lub z powodu zmian w jego aktywności enzymatycznej. W pracy Faralli i wsp. także przyczynia się do naszego rozumienia niedających znacznej roli demetylin H3K27me3 w funkcjach komórkowych (6). Jak omówiono powyżej, globalny poziom H3K27me3 jest niski w niespokojnych komórkach satelitarnych, co sugeruje, że aktywność demetylazy H3K27 może być wymagana do utrzymania tego stanu spoczynku. Dlatego zaskakujące jest to, że martwiąca się od demetylazy mysz typu knock UTX rozwija się normalnie i nie wykazuje wad w homeostazie komórek satelitarnych. Dwie znane demetylazy H3K27me3, UTX i JMJD3, wydają się mieć kontrastujące role w pewnych stanach chorobowych, takich jak ostra białaczka limfoblastyczna z komórek T (T-ALL). Podczas gdy JMJD3 jest niezbędny do inicjowania i utrzymania T-ALL, funkcje UTX jako supresor guza i często jest genetycznie inaktywowany w tej chorobie (11, 12). W komórkach satelitarnych JMJD3 ulega silnej ekspresji w niespokojnych komórkach macierzystych, ale ulega regulacji w dół, gdy komórki są aktywowane, aby wejść w cykl komórkowy (8)
[przypisy: ux303ln, kalkulator wieku dziecka, medispirant żel pod prysznic ]
[patrz też: visanne cena, medispirant żel pod prysznic, szampon dx2 przeciw siwieniu opinie ]