Terapia genowa w cukrzycy typu 1: nowe podejście do ukierunkowanego leczenia autoimmunizacji ad

U ludzi zgłaszano również kilka wad wpływających na Treg (10): zmniejszoną liczbę limfocytów T CD4 + CD25 + i niedobór wytwarzania cytokin przez limfocyty T V. 24+ NK, odpowiednik mysiego regulacyjnego V. 14+ NK Populacja komórek T. Ludzki T1DM jest również związany z polimorfizmem w MHC klasy II i CTLA-4 (1, 7). Tak więc utrzymanie tolerancji wpływa zarówno na poziom centralny, jak i obwodowy (ryc. 1A). Poniżej przedstawiamy kilka podejść, które mogą skutecznie skorygować jeden lub drugi mechanizm tolerancji i mają tę zaletę, że celują one w autoreaktywne komórki T bez tłumienia ogólnej odpowiedzi immunologicznej. Figura (A) Ze względu na kilka połączonych defektów, autoreaktywne komórki T u myszy NOD unikają negatywnej selekcji w grasicy i ulegają aktywacji w trzustkowych węzłach chłonnych. Uzyskane efektorowe komórki T są utrzymywane pod kontrolą przez ograniczony okres czasu (powodując zapalenie okołooczułe), dopóki regulacja (prawdopodobnie angażująca Treg. S) nie będzie już wystarczająca i wystąpi jawny T1DM. (B) W napromieniowanych myszach NOD odtwarzanych za pomocą HSC wyrażających ochronną postać MHC klasy II, autoreaktywne komórki T są skutecznie usuwane w grasicy i absolutnie nie obserwuje się zapalenia uchyłka. (C) Tregsy specyficzne wobec antygenu z nacieku w wysepce mogą być izolowane i ekspandowane ex vivo. Po ponownym wprowadzeniu komórki te okazują się skutecznymi supresorami i mogą to robić zarówno w węzłach chłonnych trzustki, jak iw zmianach trzustkowych. (D) DC (lub limfocyty T specyficzne względem antygenu) można izolować i modyfikować ex vivo w celu wyrażania: (a) białek immunoregulujących, które indukują tolerancję, apoptozę lub immunologiczne odchylenie autoreaktywnych komórek T; i (b) odpowiednie receptory w celu zwiększenia ich handlu do miejsc zapalenia. Alternatywnie, można wstrzykiwać hamujące cytokiny, które zostały zaprojektowane tak, aby były aktywowane tylko w warunkach zapalnych. Te dwie strategie faworyzują lokalne lub układowe działanie hamujących produktów. Terapia genowa w celu przywrócenia centralnej tolerancji W tym wydaniu JCI, Tian i współpracownicy (11) opisują niezwykły sposób przywrócenia centralnej tolerancji u myszy NOD poprzez rekonstytucję z hematopoetycznymi komórkami macierzystymi (HSC) retrowirusowo transdukowanymi w celu ekspresji ochronnej postaci MHC klasy II . łańcuch. Badania te opierają się na wcześniejszych obserwacjach, że transgeniczna ekspresja takich ochronnych cząsteczek MHC klasy II u myszy NOD całkowicie znosi rozwój cukrzycy (12, 13). Tutaj badacze osiągają koekspresję ochronną. łańcuchy (IA. d lub IA. k) o skłonnościach endogennych do choroby. łańcuch (IA av7) w około 15% HSCs pochodzących ze szpiku kostnego; jednak jest to wystarczające, aby zablokować postęp choroby u wszystkich napromienionych / odtwarzanych biorców NOD (11)
[hasła pokrewne: nfz wniosek o wydanie karty, ux303ln, kuchnia molekularna sklep ]
[więcej w: maść heparynowa, grzegorz komendarek wikipedia, tritace zamienniki ]