Przeciek zatrzymuje się tutaj: płytki krwi jako nośniki dostarczające czynniki krzepnięcia ad

Po przeniesieniu genów do hematopoetycznych komórek macierzystych (komórki CD34 +), megakariocyty niosące donowany gen powodują powstawanie płytek krwi zawierających FVIII zapakowane w granulki a. Aktywacja płytek krwi w miejscu urazu prowadzi do uwolnienia zawartości granulki, w tym FVIII. Jedną z zalet hemofilii jako modelu terapii genowej jest to, że specyficzna tkankowo ekspresja oddanego genu nie jest wymagana. Chociaż czynniki krzepnięcia są zwykle wytwarzane w wątrobie (zarówno w hepatocytach, jak i komórkach śródbłonka), biologicznie czynne czynniki krzepnięcia można syntetyzować w różnych tkankach; w rzeczywistości niektóre obecnie sprzedawane rekombinowane czynniki krzepnięcia syntetyzuje się w nerce noworodka chomika i komórkach CHO. Ta szerokość wyboru tkanki docelowej została szeroko wykorzystana w terenie, a metody leczenia mysich modeli hemofilii zostały osiągnięte poprzez ekspresję czynników krzepnięcia w mięśniach szkieletowych (5), naskórku (6) i komórkach zrębowych szpiku kostnego (7) . Ekspresja genu czynnika VIII w megakariocytach. Poniedziałek i współpracownicy zaproponowali i zademonstrowali wykonalność transferu genów do prekursorów płytek jako strategii leczenia hemofilii A, zaburzeń związanych z X, spowodowanych niedoborem czynnika krzepnięcia VIII (FVIII, rysunek 1B) ( 8). Używając glikoproteiny 1b specyficznej dla płytek krwi. promotor, skonstruowali transgeniczną mysz wykazującą ekspresję FVIII z usuniętą domeną ludzką B i wykazali, że ekspresja FVIII w megakariocytach i płytkach polepsza hemostazę u myszy hemofilii A (co oceniają czasy krwawienia), chociaż poziomy krążącego FVIII nie wzrosły powyżej 1% normalny. Ponadto wykazali, że ludzki FVIII kolokalizowany z VWF w granulkach a płytek krwi i że transfuzja płytek od myszy transgenicznych do myszy z hemofilią A również doprowadziła do polepszenia hemostazy u tych zwierząt. Ta hemostaza poprawiona nawet bez wzrostu poziomu FVIII w krążeniu była spowodowana aktywacją płytek krwi, a następnie uwolnieniem zawartości granulki, w tym FVIII, co wykazano przez pomiar poziomów FVIII w lizacie płytek krwi. Sugerowano, że miejscowe uwalnianie czynnika VIII z aktywowanego płytek krwi w miejscu krwawienia może prowadzić do skutecznej hemostazy nawet w obecności krążących przeciwciał (tj. Inhibitorów) do FVIII. W tym wydaniu JCI, Shi i współpracownicy (9) dostarczają przekonujących dowodów na poparcie tego podejścia i po raz pierwszy zdaję sobie sprawę, że ta strategia poprawia hemostazę nawet w obecności inhibitorów o wysokim mianie FVIII, napotkany problem aż u 25. 30% pacjentów z hemofilią A. Problemy z wykonalnością: zwiększanie skali i wszczepianie Czy ten zachęcający wynik u myszy został rozszerzony na ludzi z chorobą. Zaletą hemofilii w ocenie prawdopodobieństwa sukcesu leczenia u ludzi jest dostępność dużego zwierzęcego modelu choroby
[patrz też: asus ux303ln, od czego zacząć bieganie, labradoodle sprzedam ]
[podobne: falvit skład, zoz wawer, zyrtec krople dawkowanie ]