Opowieści z krypty cd

Jeżeli komórka macierzysta zawiera mutację mtDNA, która zakłóca funkcjonowanie łańcucha oddechowego i (ii) ta mutacja rozszerza się (w komórce macierzystej) do poziomu przekraczającego próg dysfunkcji (zazwyczaj > 80% zmutowanego mtDNA), następnie (iii) należy obserwować zarówno dysfunkcję (za pomocą środków histochemicznych i / lub biochemicznych), jak i mutację mtDNA (metodami genetycznymi) w populacji córki obejmującej całą kryptę. W celu oceny funkcji, Taylor i in. (4) zastosował potężną metodę analizy mitochondriów na seryjnych przekrojach poprzecznych z indywidualnych ludzkich krypt: dwukolorowej histochemii (6) w celu jednoczesnego wykrywania aktywności enzymatycznych oksydazy cytochromu (COX, kompleksu IV łańcucha oddechowego), który zawiera zarówno podjednostki kodowane przez mtDNA i jądrowy DNA (nDNA); i dehydrogenaza bursztynianowa (SDH, kompleks II łańcucha oddechowego), która zawiera tylko podjednostki kodowane przez NDNA. Co ważne, gdy barwiono jednocześnie COX (brązowy) i SDH (niebieski), krypy o normalnej aktywności COX barwione brązowo (niebieski był ukryty przez brązowe zabarwienie), podczas gdy te z zaburzoną aktywnością COX były zabarwione na niebiesko (brąz był nieobecny, ujawniając niebieski). Następnie autorzy wykonali PCR sprzężony z sekwencjonowaniem mtDNA na tych samych przekrojach poprzecznych, aby wyszukać mutacje somatyczne, które mogą korelować z histochemią. Dwukolorowe podejście pozwoliło im również na trójwymiarową rekonstrukcję aktywności COX w całej krypcie (rysunek 2). What Taylor et al. (4) okazało się, dosłownie najbardziej pouczające. Zaobserwowali trzy typy krypt: większość wszystkich brązowych krypt, plus mniejszość składająca się zarówno ze wszystkich niebieskich krypt i mozaiki. krypty zawierające wstążki brązowych i niebieskich komórek. Pierwsze dwa wzory są zgodne z ideą, że krypta została ponownie zaludniona z pojedynczej komórki macierzystej, normalnej dla COX (tj. Brązowej) lub pozbawionej COX (niebieskiej). Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem trzeciego wzoru (mozaika brązowo-niebieska) jest to, że co najmniej dwa komórki macierzyste. jeden COX-normalny i drugi niedobór COX. byli zaangażowani w tworzenie krypt. Zatem wszystkie trzy wzory są zgodne z poglądem, że krypta okrężnicy jest rzeczywiście klonalną populacją pochodzącą z jednego lub więcej komórek macierzystych. Po sekwencjonowaniu podzielonych krypt, znaleźli wiele krypt z normalnym genotypem mtDNA (nic dziwnego), ale w wielu kryptach znaleziono liczne mutacje mtDNA, zarówno w kryptach ujemnych pod względem COX (wiele, ale nie wszystkie, mutacje były w COX lub białku syntezy genów) i niektórych pozornie normalnych krypt pozytywnych dla COX (głównie neutralne mutacje lub mutacje w genach innych niż COX). Co ciekawe, istniały pewne krypty negatywne pod względem COX, w których nie wykryto mutacji mtDNA. przypuszczalnie istniały mutacje jądrowe w tych komórkach macierzystych, które wpływały na funkcję COX
[podobne: przychodnia fredry rzeszów, jak zmierzyć długość członka, kuchnia molekularna sklep ]
[hasła pokrewne: szampon dx2 przeciw siwieniu opinie, monar nowolipsk, krzywa cukrowa interpretacja wyników ]