Mechanizmy tolerancji immunologicznej na alergeny: rola IL-10 i Treg czesc 4

Co więcej, niedawno wykazano, że komórki regulatorowe B (IL) z receptorem IL-10. zasadniczo przyczyniają się do tolerancji alergenów (odnośniki 33 i Figura 1). Specyficzne dla fosfolipazy A2p komórki Brl od niealergicznych pszczelarzy i te, które są indukowane po AIT, wykazywały zwiększoną ekspresję IL-10 ze swoistą antygenową zdolnością tłumienia. Głównym odkryciem tego badania było to, że produkcja IgG4 jest szczególnie ograniczona do komórek Br1. IgG4 reprezentuje niezapalny izotyp Ig, który nie aktywuje dopełniacza i odgrywa rolę przeciwciała blokującego IgE w degranulacji komórek tucznych i bazofilów (33). Wnioski Specyficzne komórki Tr1 i rozwój tolerancji immunologicznej są niezbędne do indukcji i utrzymania zdrowych odpowiedzi immunologicznych na alergeny. Związek pomiędzy kliniczną tolerancją na alergen i tolerancją immunologiczną został zaobserwowany przez bezpośrednią analizę dotkniętych tkanek i skóry podczas odpowiedzi w późnej fazie u ludzi, którzy przeszli AIT z całym peptydem epitopowym alergenu i limfocytów T, jak również u osób, które były narażone na naturalnie wysokie dawki alergenów. Na dzień dzisiejszy koncepcja wykazania, że komórki Tr1 pośredniczą w swoistej antygenowo tolerancji limfocytów T, została ogólnie przyjęta po opublikowaniu kilku tysięcy badań dotyczących regulacji immunologicznej. Podziękowania Autorzy. Laboratoria są wspierane przez stypendia Szwajcarskiej Fundacji Narodowej (320030_140772 i 310030_156823) i CK-CARE oraz z Europejskiego Siódmego Programu Ramowego Mechanizmy Rozwoju Alergii (MeDALL) (261357) i Poprodukcyjnego Immunologicznego Przeprogramowania i jego Stowarzyszenie z Trwałością i Chroniczne schorzenia alergiczne układu oddechowego (PREDICTA) (260895). Przypisy Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Informacje referencyjne: J Clin Invest. 2014; 124 (11): 4678. 4680. doi: 10,1172 / JCI78891.
[przypisy: przychodnia fredry rzeszów, smakoterapia kasza jaglana, jaki pulsometr do biegania ]
[więcej w: falvit skład, zoz wawer, zyrtec krople dawkowanie ]