Kacheksja w przewlekłej chorobie nerek: powiązanie z wadliwą kontrolą apetytu w ośrodkowym układzie nerwowym cd

Dwa inne peptydy wytwarzane w narządach obwodowych, cholecystokinina w jelicie i greena w żołądku, nie działają bezpośrednio na podwzgórze. Zamiast tego cholecystokinina (i prawdopodobnie grelina) działają poprzez nerw błędny, aby tłumić apetyt (5). Grelina jest również produkowana w podwzgórzu i bezpośrednio stymuluje neurony, które produkują NPY i białko związane z agouti (AGRP), które stymulują apetyt (6, 11). Integracja tych wielu sygnałów ma miejsce w podwzgórzu. Kluczowym graczem jest receptor 4 melanokortyny (MC4-R), znajdujący się w neuronach w okolicy okołokomorowej (12) (ryc. 1). Po stymulacji MC4-R hamują aktywność kinazy białkowej aktywowanej AMP (AMPK), a tym samym hamują przyjmowanie pokarmu (13). Co najmniej 2 inne typy neuronów powodują anoreksję spokrewnioną z MC4-R .. Jeden typ wytwarza pro-opiomelanokortynę (POMC), której rozszczepienie wytwarza hormon stymulujący melanocyty (a-MSH), a z kolei stymuluje aktywność MC4-R. Inne neurony zmniejszają produkcję NPY i AGRP, obu antagonistów MC4-R, najwyraźniej dzięki mechanizmowi obejmującemu hamowanie aktywności AMPK przez leptynę, insulinę itp. (13). W takim przypadku zmniejszone NPY i AGRP nie mogą dostatecznie blokować MC4-R, co prowadzi do anoreksji (6, 13). Wreszcie, apetyt i wydatek energetyczny są regulowane odwrotnie w podwzgórzu; gdy apetyt spada, wzrasta wydatek energetyczny (6). PChN i upośledzona podwzgórzowa regulacja głodu Jak CKD pogarsza ten elegancki system regulacyjny. Korzystając z modeli myszy, Cheung i współpracownicy zastosowali nowoczesne podejście do oceny, czy złożone szlaki neuroendokrynne przedstawione na rycinie funkcjonują nieprawidłowo w CKD u myszy i czy nieprawidłowości wywołane przez CKD przyczyniają się do osłabienia apetytu i wzrostu (4). Gdy wstrzyknęli AGRP do bocznej komory myszy z CKD, spożycie pokarmu wzrosło, spoczynkowy metabolizm spadł, a wzrost poprawił się, co sugeruje, że CKD powoduje defekt w zdolności AGRP do blokowania MC4-R w podwzgórzu. Związek między wzrostem a aktywnością MC4-R stwierdzono również w badaniach myszy pozbawionych tego receptora, ponieważ myszy z nokautem MC4-R rosły pomimo istnienia CKD. Na koniec, autorzy powiązali upośledzenie wzrostu związane z CKD z aktywnością leptyny, ponieważ ureni- cy, myszy z niedoborem receptora leptyny (db / db) rosły w sposób podobny do myszy imitujących db / db, operowanych pozornie. Podobnie jak w przypadku większości badań patofizjologii leżącej u podstaw złożonych zaburzeń, wyniki te rodzą kilka pytań. Po pierwsze, czy dysfunkcjonalny układ podwzgórzowej regulacji apetytu jest unikalny dla CKD. Najwyraźniej nie, ponieważ Marks i koledzy badali myszy przy użyciu podobnych strategii i odkryli, że utrata wagi spowodowana wstrzyknięciem lipopolisacharydu lub obecnością raka jest związana ze zwiększoną aktywnością MC4-R i hamowaną aktywnością AGRP (14)
[więcej w: jaki pulsometr do biegania, łazanki z mięsem i kapustą, asus zenbook ux303ln ]
[patrz też: zoz wawer, zyrtec krople dawkowanie, ux303ln ]