Badania dotyczące ekspresji różnicowej

ZnalezioneW odniesieniu do OA coraz więcej badań dotyczy ekspresji różnicowej (DE) miRNA z trwającą patofizjologią OA. Niemniej jednak większość z tych badań dotyczy potencjalnych interakcji miRNA i mRNA, takich jak miR-140 z ADAMTS5, MMP13 i IGFBP5. Aby zbadać pełny interferon miRNA patofizjologii OA i zbadać jego pełny potencjał do dynamicznej regulacji ekspresji genów w chrząstce stawowej, przeprowadziliśmy sekwencjonowanie miRNA w całym genomie i mRNA w zakonserwowanych i dotkniętych OA próbkach chrząstki stawowej. Aby uszeregować najbardziej prawdopodobne geny wrażliwe na proces OA, które są adresowane przez miRNA, zastosowaliśmy stopniowe podejście do naszych częściowo zachodzących na siebie zbiorów danych miRNA i sekwencjonowania mRNA zachowanych i uszkodzonych chrząstek OA, zintegrowanych z danymi z publicznie dostępnych baz danych, takich jak z przewidywaniem celu, a także z danymi zweryfikowanymi eksperymentalnie.
[przypisy: tran vibovit, labradoodle sprzedam, laktocer opinie ]