Antyporter cysteiny / glutaminianu: kiedy zbyt wiele dobrego jest złe

Ekscytotoksyczność glutaminianu stanowi główny składnik komórkowy niedokrwiennego uszkodzenia mózgu. W tym numerze JCI, Soria i współpracownicy ujawniają, że wymieniacz cystyna / glutaminian jest ważnym źródłem ekscytotoksycznego glutaminianu w odpowiedzi na niedokrwienie wywołane niedoborem tlenu i glukozy. Ponieważ wymiennik jest główną determinantą zarówno pozakomórkowego glutaminianu, jak i wewnątrzkomórkowego glutationu, wyniki tego badania nie tylko zapewniają ważny wgląd w mechanizmy niedokrwienia mózgu, ale także demonstrują złożoność yin i yang homeostazy glutaminianu i komórkowego bilansu redoks. Glutaminian wywołany niedokrwieniem: śledzenie go do źródła Niedokrwienie definiuje się jako niewystarczające zaopatrzenie w krew, co w konsekwencji prowadzi do pozbawienia tlenu i wyczerpania energii w tkankach unaczynionych. Niedokrwienne uszkodzenie mózgu występuje najczęściej w wyniku skurczu trombolitycznego lub zatorowego, ale może wystąpić w dowolnym stanie, w którym ograniczona jest krew lub tlen do mózgu. Niedokrwienie niedokrwienne w mózgu szybko prowadzi do szeregu szkodliwych zdarzeń komórkowych, których kulminacją są obrażenia i śmierć komórek neuronów, glej i śródbłonka. Konsekwencje niedokrwiennego uszkodzenia neuronów, w szczególności wynikowa ekscytotoksyczność glutaminergiczna, zostały dobrze opisane (przegląd patrz odnośniki 1, 2). Do chwili obecnej istnieje bardzo niewiele skutecznych interwencji, aby złagodzić uszkodzenia wywołane przez niedokrwienie mózgu, co może być związane z ciągłymi konsekwencjami fizjologicznymi, od niepełnosprawności do śmierci. Warunki pozbawienia tlenu w tkance nerwowej prowadzą do depolaryzacji beztlenowej (AD, określanej również jako depolaryzacja okołozawałowa) potencjałów błonowych, co wynika z nadmiernej stymulacji receptorów glutaminianu i dużego prądu mediowanego glutaminianem, określanego jako prąd AD lub indukowany niedokrwieniem prąd beztlenowy (3, 4). Jednak źródło i mechanizm wytwarzania ekscytotoksycznego glutaminianu, który pośredniczy w indukowaniu indukcji przez tlen i glukozę (indukowane OGD), nie są dobrze określone. W obecnym badaniu Soria i in. (5) zastosowali depolaryzację AD i prąd beztlenowy w neuronach piramidowych w ostrych odcinkach kory mózgowej w celu zbadania ekscytotoksycznego uwalniania glutaminianu w modelach niedokrwienia u gryzoni. Jednym z bardzo logicznych kandydatów do ekscytotoksycznego uwalniania glutaminianu jest indukcja odwrotnego transportu przez transportery glutaminianu. Na przykład transportery glutaminianu o wysokim powinowactwie zazwyczaj działają w celu przeniesienia glutaminianu z przestrzeni pozakomórkowej do komórki; jednakże, w obecności zmniejszonego pozakomórkowego Na + (takiego jak depolaryzacja), te transportery mogą działać w odwrotnym kierunku, uwalniając w ten sposób glutaminian z komórki (6, 7). Co ciekawe, farmakologiczne hamowanie transporterów glutaminianu nie miało wpływu na indukowany OGD prąd anoksyczny, co wskazuje, że transport zwrotny jest mało prawdopodobnym źródłem nadmiaru glutaminianu (Ryc. 1)
[więcej w: ux303ln, masło kokosowe właściwości, visanne cena ]
[patrz też: granulocyty podzielone, duspatalin retard ulotka, visanne cena ]